Beskrivelse - fladskåren fuge

I forbindelse med efterfugning glittes ligge- og studsfugen, så de ligger i plan med muren. Herefter beskæres fugen skråt foroven og forneden i en vinkel på for eksempel 45 grader, så stenenes kanter står cirka 2 mm rene. Ligge- og studsfuge har samme profil, og førstnævnte er den gennemgående. Den fladskårne fuge giver murværket en svag reliefvirkning, fordi stenenes kanter står rene, så forbandtet fremhæves.