Armering

Armeringsstænger og armeringssystemer i murværkskonstruktioner skal være korrosionsfaste eller være beskyttet mod korrosion svarende til eksponeringsklassen, se mere her.

Tilstanden af armeringsmaterialers overflade skal undersøges inden brugen, og den skal være fri for skadelige stoffer, som kan have en ugunstig virkning på stålet, betonen / mørtlen eller vedhæftningen mellem dem.

Skade på eller deformation af armering under oplagring og håndtering bør undgås. De forskellige former for armering bør tydeligt identificeres og oplagres over jorden, således at de ikke kommer i kontakt med mudder, olie, fedstof, maling eller svejsearbejde.

Diameteren af armeringsstænger til placering i liggefuger skal vælges under hensyntagen til de aktuelle fugemål. Fugetykkelsen bør for normal- og letmørtel være mindst 5 mm større end armeringsstålets diameter.

Armering i form af stænger bør have en mindste diameter på 5 mm.

Detaljerede bestemmelser omkring bl.a. mindste armeringsareal, forankring og stød findes i DS/EN 1996-1-1:2006, afsnit 8.2 Udformning af armering.