Massive mure

Massive mure af 1/1-stens tykkelse eller mere skal udformes således, at der er sikret effektiv forbindelse gennem alle lodrette snit i murens plan. Massive mure uden en sådan effektiv forbindelse skal dimensioneres som bestående af flere tyndere, selvstændige, massive mure.

Forbindelsen mellem murdelene kan sikres enten ved sten- eller trådbindere. Der skal være mindst 20 stenbindere eller 16 Ø 4 mm trådbindere pr. m2 jævnt fordelt.