BurgerBurgerCloseClose

Afstivning

Afstivning

Murede yder- og indervægge under opførelse skal tværafstives midlertidigt med passende afstand. Den midlertidige afstivning kan foregå ved at anbringe skråafstivninger. Skråafstivninger må først fjernes, når murværkets stabilitet er sikret på anden måde.

Skråafstivninger
Skråafstivningerne foreslås udført af to stykker 50 x 100 mm eller 50 x 125 mm planker anbragt lodret ud for hinanden på hver sin side af murværket. Plankerne sammenspændes forsigtigt ved hjælp af rundstål eller snoet bindetråd, idet der indlægges fornødent modhold ved murværkets overside.

De sammenspændte planker skråafstives til etage- eller terrændæk eller eventuelt til det omgivende terræn ved hjælp af såkaldte "blådrenge".

Den maksimale afstand mellem disse skråafstivninger kan aflæses af efterfølgende tabeller.

Ved benyttelse af tabellerne skal følgende forhold kendes:

  • Murværkets beliggenhed (terrænklasse)
  • Murværkets højdeplacering over terræn
  • Murens tykkelse

Mursten

Maksimal højde
over terræn
Beliggenhed
(terræn-klasse)
Murtykkelse / afstand mellem afstivning, b1
108 mm
(sten)
108 + 108 mm
(hulmur)
168
Bredsten
3,0 meterByområder3,3 meter5,2 meter5,9 meter
Det "åbne" land2,8 meter4,4 meter4,9 meter
6,0 meterByområder3,3 meter5,2 meter5,9 meter
Det "åbne" land2,6 meter4,0 meter4,5 meter

Tabel 1. Afstande mellem afstivninger ved 260 cm højt murværk opmuret af mursten (af tegl).

Murblokke

Maksimal højde
over terræn
Beliggenhed
(terræn-klasse)
Murtykkelse / afstand mellem afstivning, b1
100 mm150 mm190 mm
3,0 meterByområder2,6 meter4,3 meter5,9 meter
Det "åbne" land2,8 meter3,7 meter5,0 meter
6,0 meterByområder3,3 meter4,3 meter5,9 meter
Det "åbne" land2,6 meter3,5 meter4,5 meter

Tabel 2. Afstande mellem afstivninger ved 260 cm højt murværk opmuret med blokke af letklinkerbeton, porebeton, eller tegl.

FORKLARING
I tabel 1 forudsættes anvendt mursten med trykstyrke på 15 MPa eller stærkere og en mørtel med 28 døgns vedhæftningsstyrke fm,xk1 på 0,30 MPa eller stærkere. I tabel 2 forudsættes anvendt murblokke, hvor 28 døgns bøjningstrækstyrkerne fxk1 og fm,xk2 er henholdvis 0,20 MPa og 0,45 MPa. Ved andre styrker af murværket kan afstandene ændres proportionalt. Ved beregningerne er anvendt en vindhastighed på 20,16 meter/sekund.

  • MPa - Enhed for spændinger, dvs. styrker i murværk.
  • fm,xk1 - Vedhæftningsstyrke mellem sten/mørtel, dvs. hvor godt mørtel og sten hænger sammen.
  • fxk1 - Bøjningstrækstyrke, dvs. modstandsevne over for bøjning omkring liggefugen.
  • fxk2 - Bøjningstrækstyrke om studsfuge, dvs. modstandsevne over for bøjning omkring studsfuge.
Sitemap