BurgerClose

Styrker i ældre murværk

Det kan være særdeles vanskeligt at eftervise bæreevnen for ældre murværk i forbindelse renovering og ombygning, da f.eks. styrkeparametre for ældre murværk er relativt ukendte og meget varierende.

Noget af den gængse viden på området er samlet i notat omkring bestemmelse af styrkeparametre, laster, optimering af beregningsprocedurer etc., som inspiration til den projekterende.

Læs det samlede notat eller download pdf her.

Sitemap