BurgerClose

Stabiliserende skillevægge uden fundament

Tunge skillevægge på flere lag trykfast isolering

Normalt kan kun skillevægge placeret på et fundament regnes stabiliserende. En stabiliserende skillevæg bidrager til at optage de vandrette kræfter, som påvirker bygningen.

I nogle tilfælde er det muligt at regne tunge skillevægge stabiliserende, selvom der ikke er fundament under væggen. Forudsætningen er dog at lasten, som skulle have været optaget i fundamentet, kan fordeles andetsteds hen.

Tunge skillevægge på flere lag trykfast isolering
Fig, 1. Princip for stabiliserende skillevæg uden fundament.

Teknologisk Institut har opstillet en beregningsprocedure hvor lasten optages i betondækket under væggen, samt underliggende EPS-isolering. Eventuelle randeffekter er mulige at indtaste i programmet.
Princippet for den statiske model i beregningsproceduren er skitseret på nedenstående figur.

 

Stabiliserende skillevægge uden fundament
Fig. 2. Statisk model

Programmet kan downloades her
Beregningsproceduren er beskrevet her

Siden er oprettet 2021-01-06.

Sitemap