BurgerBurgerCloseClose

Luftlydisolering

Forhold omkring lydisolering ses i SBI-anvisning 237: Lydisolering mellem boliger – Nybyggeri (henvisninger i denne tekst er til denne anvisning).

Det væsentligste krav ved almindelig boligbyggeri er et reduktionstal R’w = 55 dB mellem 2 boliger. Kravet gælder mellem en bolig og rum uden for boligen, herunder andre boliger (tabel 1 og afsnit 5.1).

Lejlighedsskel

Ved anvendelse af murværk som lejlighedsskel er det et krav, at der mures med 100 % fyldte fuger, dvs. slåede studser samt filtsning på begge sider (2 x 1 mm) (afsnit 5.1.2).

Værdien kan overholdes ved anvendelse af:

1. 350 mm teglstensvæg, dvs. en 1 ½ stens væg

Luftlydisolering

Figur 1. R’w = 55 dB for 1 ½ stens mur

2. Dobbeltvæg (tabel 8) med 72 mm hulrum udfyldt med 60 mm mineraluldsisolering (i alt 288 mm) (afsnit 5.1.2). Se nedenstående tabel.

Luftlydisolering

Vægopbygning

Etagehuse

Rækkehuse

Teglmur (rumvægt 1260 kg/m3)

2 x 168 mm

2 x 108 mm

Teglmur (rumvægt 1800 kg/m3)

2 x 108 mm

2 x 108 mm

Luftlydisolering
Figur 2. R’w = 55 dB for dobbeltvæg

Lydfuger

For at sikre, at flanketransmissionen ikke reducerer R’w i forbindelse med et ellers korrekt udført lejlighedsskel, skal formuren omkring lejlighedsskellet udføres på én af følgende måder (afsnit 4.2.5):

Med dilatationsfuge ud for lejlighedsskel:

Luftlydisolering
Figur 3. Dilatationsfuge ud for lejlighedsskel

Uden dilatationsfuge ud for lejlighedsskel, men med minimum 800 mm mellem binderkolonnerne:

Luftlydisolering
Figur 4. Uden dilatationsfuge ud for lejlighedsskel
Sitemap