Det murede hus

Teknologisk Institut , Murværk, har udgivet en lille bog om det murede byggeri, hvis formål er at angive "gode løsninger" og grundigt beskrive de områder, der typisk giver skader.

Skriftet indeholder en række tegninger og repræsenterer typisk "en god løsning" på diverse problemstillinger. Skriftet forsøger at dække alle typer murede byggerier lige fra parcelhuse til fleretagers boligbyggeri. Der er dog en række specialløsninger, som sjældent anvendes, der ikke beskrives.

Løsningerne og anbefalinger er søgt valgt ud fra en økonomisk vurdering: Dvs. billigst muligt i det lange løb, når der indregnes opførelsesudgifter, vedligehold, energi og levetid. I mindre grad hvad der er moderne lige nu.

Målgruppen er hovedsageligt bygherrer, entreprenører og professionelle rådgivere.

UDGIVELSEN "DET MUREDE HUS" KAN SES OG DOWNLOADES HER.