Elasticitet

Elasticitetstallet varierer med de forskellige stenkvaliteter, således at stenene med størst styrke også har det største elasticitetstal.

For de almindeligst anvendte sten kan elasticitetstallet ved tryk vinkelret på stenenes til liggeflade regnes at ligge i intervallet fra ca. 10.000 til ca. 20.000 MPa. Trækelasticitetstallet er af samme størrelsesorden.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)