BurgerBurgerCloseClose

Kondensation

Da det i de tilfælde, hvor der i en bolig opstår fugtskader på grund af fortætning (kondensation), som regel er meget vanskeligt at ændre beboernes boligvaner (f.eks. ved krav om bedre udluftning), må man sørge for, at alle ydervægge er varmeisoleret så godt, at væggenes inderside på de mest udsatte steder - selv i meget koldt vejr - ikke afkøles til temperaturer, der ligger under rumluftens dugpunkt.

Med de indførte krav til ydervægges varmeisolering vil fugtskader i nye boliger med ydervægge af tegl formentlig sjældent kunne henføres til skader fremkaldt af kondensation.

Sitemap