BurgerClose

Materiale om energiforbedringskoncept til murede facader

24-01-2017

I to projekter har Teknologisk Institut med samarbejdspartnere søgt mod at udvikle og dokumentere nye koncepter til energiforbedring af murede facader med tegl i hhv. parcelhuse og etageejendomme. I begge projekter er der udført demonstrationsprojekter. På denne side kan du finde materiale om koncepterne til inspiration og download.

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE

Det første projekt stilet mod parcelhuse fra 1960erne og 1970erne blev afsluttet i 2015 med et demonstrationsprojekt i Uglev, Thyholm. Projektet er omtalt i denne pressemeddelelsen vedr. konceptet.

Til de første fem projekter vedr. parcelhuse vil der være gratis rådgivning til dimensionering af ny formur. Er du interesseret i konceptet og overvejer at benytte det på dit eget hus, er du meget velkommen til at kontakte Teknologisk Institut, Murværk for mere information og hjælp. Benyt nedenstående kontaktperson:

Materiale om konceptet til parcelhuse til inspiration og download:

ENERGIRENOVERING AF ETAGEEJENDOMME

Det andet projekt er afsluttet i 2016 og bygger videre på det tekniske koncept til parcelhuse, så det kan anvendes til murede etageejendomme. Det er nogle helt andre statiske udfordringer, der er i forbindelse med udførelse på etageboliger

Etageejendomme fra perioden 1930-80 er dårligt isolerede sammenlignet med nye ejendomme og udgør således en energimæssig udfordring. I projektet udvikles en metode til at energiforbedre de murede facader, så de bevares som teglfacader. I dette projekt er også udført et demonstrationsprojekt for Rødovre Boligselskab på et fælleshus på Birkmosevej 32, Rødovre.

Materiale om konceptet til etagebyggeri til inspiration og download:

Sitemap