Indledning

Enhver byggevare skal være forsynet med CE-mærke, når den harmoniserede produktstandard for varen er trådt endeligt i kraft.

Lovkrav
Bestemmelserne om, at byggevarer skal være CE-mærkede, er i Danmark indført ved”Bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer” BEK nr. 118 af 2002-03-13.

Det offentliges kontrol med overholdelse af bestemmelserne udføres af kommunalbestyrelsen i forbindelse med byggesagsbehandlingen, idet kommunalbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at byggevarerne er korrekt mærkede. Bekendtgørelsen giver i tilfælde af, at reglerne for CE-mærkning ikke er overholdt, temmelig vidtgående beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen til at følge op over for producenten.

Nedenfor ses en oversigt over de produktstandarder, der er relevante for murværksområdet.
Alle produkterne skal være CE-mærket.

Produktstandard
MuremørtelDS/EN 998-2
PudsmørtelDS/EN 991-1
Byggesten, tegl, molerDS/EN 771-1
Byggesten, beton, letbeton med porøse tilslag, letklinkerbetonDS/EN 771-3
Byggesten, porebetonbyggestenDS/EN 771-4
Byggesten, industribyggestenDS/EN 771-5
Overliggere og bjælkerDS/EN 845-2
Murbindere, murankre, bjælkesko og fastgørelsesbeslagDS/EN 845-1
Liggefugearmering af stålnetDS/EN 845-3
CementDS/EN 197-1
MurcementDS/EN 413-1