Materialelære

Murværkets egenskaber er afhængige af flere faktorer, ikke mindst hvilke mursten og hvilken mørtel, murværket er opført af.

I de efterfølgende afsnit beskrives generelle forhold og typiske værdier for en række egenskaber.