BurgerBurgerCloseClose

Stentype

Der skelnes mellem følgende murstenstyper:

  • Teglbyggesten i overensstemmelse med EN 771-1
  • Betonbyggesten (med tunge og lette tilslag) i overensstemmelse med EN 771-3
  • Byggesten af porebeton i overensstemmelse med EN 771-4
  • Industribyggesten i overensstemmelse med EN 771-5
  • Natursten i overensstemmelse med prEN 771-6

 

Mursten inddeles i grupper 1 til 4 efter følgende regler:
- Gruppe 1 er massive mursten.
- Gruppe 2 benævnes typisk hulsten eller cellesten, og omfatter mursten med mere end 25 % gennemgående huller (lodret i forhold til indbygning).
- Gruppe 3 har ligeledes mere end 25 % lodret gennemgående huller. Der tillades her op til 70 % hulareal og gruppen omfatter normalt særligt isolerende blokke.
- Gruppe 4 er mursten med gennemgående huller, der er vandrette i forhold til indbygning.

De detaljerede regler for inddeling i gruppernde findes i EN 1996-1-1:2005, tabel 3.1.

Sitemap