Fugtisolering

I alle murværkskonstruktioner skal det sikres, f.eks. ved indlæggelse af fugtstandsende membraner, at fugtopsugning fra jord, fundament eller andre bygningsdele, hvor fugt kan forekomme, forhindres. Endvidere skal der indlægges fugtstandsende membraner eller TB-render, således at eventuelt indtrængende vand fra f.eks. slagregn ledes bort, eventuelt gennem drænåbninger i murværk eller fundament.

Materialer til fugtisolering er nærmere omtalt i de efterfølgende artikler.

Du kan finde nærmere vejledning om udførelsen af fugtisolering her.