BurgerBurgerCloseClose

Fugtisolering

I alle murværkskonstruktioner skal det sikres, f.eks. ved indlæggelse af fugtstandsende membraner, at fugtopsugning fra jord, fundament eller andre bygningsdele, hvor fugt kan forekomme, forhindres. Endvidere skal der indlægges fugtstandsende membraner eller TB-render, således at eventuelt indtrængende vand fra f.eks. slagregn ledes bort, eventuelt gennem drænåbninger i murværk eller fundament.

Materialer til fugtisolering er nærmere omtalt i de efterfølgende artikler.

Du kan finde nærmere vejledning om udførelsen af fugtisolering her.

Murpap

Murpappens funktioner
I overgang mellem sokkel (fundament) og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapillarsugning.

En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen.

Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten, fuger eller begge dele. Der indlægges fugtspærre for at beskytte bagmuren mod indtrægning af vand.

Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner.

Fugtspærren nær terræn benyttes også til at forhindre luftarten radon i at strømme ind i bygningen fra de underliggende jordlag.

Specifikation
Som fugtspærre i murværk skal anvendes et materiale, som mindst har egenskaber som en PF 2000 murpap, der består af bitumen modificeret med 3% SBS polymer (styren-butadien-styren) og armeret med en polyesterfiltarmering.

Modificeringen med SBS giver en god smidighed, hvilket betyder at fugtspærren uden problemer kan formes ved temperaturer ned til 0 °C, uden at der sker knæk ved vinkelbukning, og uden at asfaltbelægningen skades ved håndtering.

Armeringen med polyesterfilt giver en stærk og smidig fugtspærre, der har bedre mekaniske egenskaber end de tidligere anvendte glasfiltarmerede fugtspærrer.

De gode mekaniske egenskaber nedsætter først og fremmest risikoen for perforeringer af fugtspærren i byggeperioden. Dertil kommer god sømfasthed ved fastgørelse på bagmur af beton og en større sikkerhed mod at skære ‘for langt’ ved tildannelse af hjørnestykker.

Fugtisolering

Egenskaber

Prøvnings-
metode EN

 

Enhed

Produkt
Murpap PF 2000

Tykkelse

1849

mm

³1,7

Trækstyrke

12311-1

N/50 mm

500

Brudforlængelse

12311-1

%

25

Sømrivestyrke

12319-1

N

150

Kuldeegenskab, bøjning

1109

°C

0

Z-værdi

12572

GPa ´ s ´ m²/kg

500

Egenskaber for bitumenbaseret (SBS-modificeret) murpap/fugtspærre.

Der findes en række plastbaserede produkter som også kan anvendes til fugtspærre i murværk, hvis de har tilsvarende mekaniske og holdbarhedsmæssige egenskaber som beskrevet ovenfor for bitumenbaserede produkter.

Klæber
Som klæbemiddel anvendes asfaltklæber med klæbeforbedrer eller aluklæbebånd med selvklæbende bagside.

Klæbeasfalt fås både i patroner til fugepistol og i dåse til påføring med spartel. Klæbebånd er selvklæbende ned til 10 °C. Ved temperaturer herunder skal der tilføres varme ved klæbning. Klæbebåndenes alufolie er overfladebeskyttet mod kalkpåvirkninger.

TB-rende

Ved anvendelse af TB-render kan bæreevnen beregnes for en teglbjælke, hvor H = murhøjden, hvorefter den fundne bæreevne reduceres med 10%. Dette gøres i praksis ved at reducere kohæsionen Ck med 10%.

Materiale
TB-render og endeluk er udført med størst mulig anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale). TB-renden er sort, mens endelukkene er hvide.

Længder
TB-render leveres i standardlængder relateret til tegloverligger-længder, med krævede overlængder. Således har en TB-rende til en 7 stens tegloverligger en længde på 7x24 - 1 + 20 = 187 cm.

Fugtisolering

Reference-sten

Overligger længde

TB-rende længde

4 stens

95 cm

115 cm

5 stens

119 cm

139 cm

6 stens

143 cm

163 cm

7 stens

167 cm

187 cm

8 stens

191 cm

211 cm

9 stens

215 cm

235 cm

10 stens

239 cm

259 cm

11 stens

263 cm

283 cm

12 stens

287 cm

307 cm

14 stens

335 cm

355 cm

16 stens

383 cm

403 cm

20 stens

479 cm

499 cm

25 stens

599 cm

619 cm

Fugtisolering
Sitemap