BurgerBurgerCloseClose

Armeringsstål

Armeringsstål

Armeringsstål til indmuring eller indstøbning skal specificeres i henhold til EN 10088.
Præfabrikeret liggefugearmering skal være i overensstemmelse med EN 845-3.

Armeringsstål kan være kulstofstål eller austenitisk rustfast stål. Armeringsstål kan være glat eller ribbet (høj vedhæftning) og svejseligt.

Armeringsstål skal være korrosionsfast eller korrosionsbeskyttet svarende til den eksponeringsklasse, hvori det anvendes.

Kravet om korrosionsfasthed kan for armeringsstål i eksponeringsklasser MX1, MX2 og MX3 regnes opfyldt ved benyttelse af austenistisk rustfast stål 1.4301 efter EN 10088.

Ikke-korrosionsfast stål må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under eksponeringsklasse MX1.

Armeringsstængers karakteristiske styrke, fyk, skal være i overensstemmelse med anneks C i EN 1992-1-1. Detaljerede oplysninger om armeringsståls egenskaber kan findes i EN 1992-1-1.

Varemeudvidelseskoefficienten kan antages at være 12·10-6 K-1. Forskellen mellem denne værdi og værdien for omgivende murværk eller beton kan normalt lades ude af betragtning.

Sitemap