Akustisk mørtel

Akustisk mørtel er pudsmørtel med øget porøsitet, således at pudslagets lydabsorption er forbedret. Akustiske mørtler er mørtler med gips, cement eller kalk som bindemiddel og med meget lette og porøse tilslagsmaterialer som f.eks. savsmuld, perlit, vermiculit og pimpsten.