BurgerClose

Fuger i murværk. Vejledning

I denne vejledning samler og videregiver Teknologisk Institut mange års erfaring med murværks styrkeudvikling og holdbarhed (durability) samt fugtforhold, som påvirker optimal udtørring og styrkeudvikling. Projektet er finansieret af Kalk- og Teglværksforeningen af 1893. Formålet er at opstille tydelige og letforståelige kriterier for optimalt valg af muremørtel. Betydning af fugefærdiggørelse indgår.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at vejledningens sigte er at medvirke til mørtelvalg, så misfarvninger og frostskader undgås. For at sikre for eksempel en optimal vedhæftning mellem sten og mørtel henvises samtidig til producenternes deklarationer og anvisninger.

I praksis sikres gode styrkeudviklingsforhold ved at undgå kombinationer af mørtel og mursten, som ikke er anbefalet i denne vejledning samt i nødvendigt omfang at beskytte murværket mod nedbør, frost og i varme perioder mod udtørring. Der henvises til afdækningsvejledning for konkrete tiltag.

Der kan forekomme mørtler, som ikke er dækket af denne vejledning. Man må for sådanne mørtler følge producentens vejledninger og, i det omfang vejledning fra producenten ikke dækker behovet, foretage nødvendige afprøvninger.

I nedenstående skema, pjece og vejledning kan du læse nærmere om mørtelvalg:

DOWNLOAD MØRTELSKEMA

DOWNLOAD PJECE OM MØRTELVALG OG FUGEFÆRDIGGØRELSE HER

DOWNLOAD HELE VEJLEDNINGEN OM FUGER I MURVÆRK

Fuger i murværk. Vejledning
Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.Ok