Fremstilling

Fremstilling af mørtel på byggeplads er underlagt en række bestemmelser, som skal sikre, at de forudsatte egenskaber opnås for den færdige mørtel.
Byggepladsfremstillet mørtel er defineret som mørtel, der er sammensat af mere end én komponent plus vand.
I praksis er byggepladsfremstillede mørtler som oftest receptmørtler.