Vandafvisende

Vandafvisende stoffer anvendes især til tørmørtler, eksempelvis til ædelpuds. Det drejer sig om enten stearater af f.eks. kalcium, aluminium eller zink eller om siliconepræparater.

Tilsætningsmængderne er 5-20‰, og stofferne virker ved at nedsætte eller helt ophæve adsorptionskræfterne mellem porevæggene og vandet, hvorved kapillartransporten i mørtlen hæmmes eller standses helt.

På grund af den lille tilsætningsmængde bør vandafvisende stoffer kun tilsættes på fabrik. Skal tilsætningen undtagelsesvis foretages på byggepladsen, anvendes ofte en opblanding af tilsætningsstoffet med filler, så de portioner, der skal afvejes, bliver større.

Det må erindres, at mørtel eller vandbaseret maling ikke vil kunne sidde fast på overflader, der er vandafvisende på grund af tilsætning af stearat- eller siliconepræparater.