Poredannende

Poredannende stoffer (luftindblandingsmidler) anvendes til at forbedre mørtlens smidighed. Ofte vil disse stoffer også forbedre mørtlens modstandsdygtighed mod frostpåvirkning. Anvendelse af poredannende stoffer kan også forringe mørtlens styrke og vedhængning.

En forøgelse af mængden af luftporer i mørtlen vil normalt medføre en mere homogen mørtel og vil således modvirke revnedannelser.