Accelererende

Accelererende stoffer anvendes i forbindelse med kalkcement- og cementmørtler for at fremme størkningen og hærdningen. Mest anvendt til vinterarbejde er hurtighærdnende cement.

Kalciumklorid må ikke anvendes til muremørtel, da det kan give tæring og rustdannelser på metaller, og forårsage "afmeling" (afskalning af småpartikler) af mørtel- og stenoverflader på grund af krystaltryk. Desuden er det stærkt vandsugende og kan medføre, at en pudsflade kan stå våd i lange perioder.