BurgerBurgerCloseClose

Format

Blokke skal grundlæggende have form som et retvinklet prisme.
Blokkes format angives ved basismål for prismets længde, bredde og højde.
Formatet deklareres af leverandøren af blokkene.
Formatet bestemmes iht. EN 772-16.

Som blokke betegnes normalt byggesten, hvis basishøjde er mindst 185 mm.
Afvigelser fra formatet bør ikke være større end, at længde-, bredde- og højdemål overholder nedenstående krav, af hensyn til overholdelse af fugetolerancer i DS/INF 167:2008, Supplerende vejledning for murværk.

Vejledende krav til målafvigelse fra basismål for blokke

Format

basismål for fugetykkelse

middelværdi af 10 enkeltmål skal ligge i intervallet

højst to af enkeltmålene må ligge uden for intervallet

<3 mm

basismål ± 1 mm

basismål ± 2 mm

3-8 mm

basismål ± 2 mm

basismål ± 3 mm

8-14 mm

basismål ± 3 mm

basismål ± 4 mm

>14 mm

basismål ± 5 mm

basismål ± 6 mm

Sitemap