BurgerBurgerCloseClose

Definitioner

Blokke
Blokke er byggesten, hvis basishøjde er mindst 185 mm. I Eurocode 6, DS/EN 1996-1-1:2006 defineres blokke og mursten under et som byggesten. Mursten og blokke bliver således en handelsebetegnelse.

Blokkenes trykstyrke
Blokkes trykstyrke fb bestemmes som angivet i EN 772-1
De deklarerede værdier for blokkenes trykstyrke fb angives som 5% eller 95% fraktil.

Bruttodensitet
Byggestenens tørmasse divideret med totalrumfanget uden fradrag af eventuelle huller, men med fradrag af udsparinger.

Byggesten
Fællesbetegnelse for mursten og blokke.

Letbeton med porøse tilslag
Et produkt fremstillet af uorganiske bindemidler, porøse tilslagsmaterialer og vand, eventuelt med sand og tilsætningsstoffer.

Letbeton uden porøse tilslag
Et produkt fremstillet af uorganiske bindemidler, finkornet, kiselholdigt materiale, vand, tilsætningsmidler og tilsætningsstoffer.

Letklinkerbeton
Letbeton med porøse tilslag af ekspanderet brændt ler (letklinker).

Minutsugning
En byggestens minutsugning er den vandmængde, stenens liggeflade kan opsuge på 1 minut ved en standardiseret prøvning, angivet i masse per arealenhed.

Molerblokke
Et produkt fremstillet ved brænding af moler eller molerholdig masse, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Nettodensitet
Stenmassens densitet.

Porebeton
Et produkt fremstillet ved autoklavering af uorganiske bindemidler, finkornet, kiselholdigt materiale, vand, tilsætningsmidler og evt. tilsætningsstoffer.

Tegl
Et produkt fremstillet ved brænding af ler eller lerholdig masse, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Vandoptagelse
En byggestens vandoptagelse er det vandrumfang, stenen kan optage på 2 døgn ved en standardiseret prøvning, angivet i procent af stenmassens rumfang.

Sitemap