Ansvar

Ansvar
Dit besøg og brug af denne hjemmeside foregår på eget ansvar. Selv om Teknologisk Institut, Murværk og Danske Tegl er omhyggelig med vedligeholdelse af denne hjemmeside, kan vi ikke garantere, at indhold og software altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af den vil være uden afbrydelser.

Teknologisk Institut, Murværk tilstræber at være omhyggelig med skriftlige råd via on-line service og svarer efter bedste evne og overbevisning. Vores svar er alene baseret på oplysninger i de spørgsmål, vi får.

Ved brug af oplysningerne fra hjemmesiden, må du derfor selv vurdere, om de givne råd er hensigtsmæssige og anvendelige i den aktuelle situation.

Ansvarsfraskrivelse
Alt materiale, indhold (herunder tekst, tegninger, detaljer) og rådgivning på denne hjemmeside stilles til rådighed uden ansvar af nogen art. Der påhviler i intet tilfælde Teknologisk Institut, Murværk eller Danske Tegl nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder f.eks avancetab, driftstab, mistede data, tab af informationer eller driftsforstyrrelser), som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet.

Teknologisk Institut, Murværk eller Danske Tegl kan når som helst og uden varsel foretage ændringer på denne hjemmeside.

Brugere af denne hjemmeside accepterer, at Teknologisk Institut, Murværk og Danske Tegl er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software, råd og vejledning, eller for brugen af disse.