Afdækning af plastemballerede teglstenspaller

De plastemballerede teglstenspaller køres fra produktionen til over- eller uoverdækket lager, hvorfra de efter kortere eller længere tids ophold fragtes til byggepladsen. Derfor skal man være opmærksom på afdækning af de plastemballerede teglpaller tre steder:

  • På teglværkets stenlager
  • På byggepladsens stenlager
  • På byggepladsens stillads

1. Teglværkets stenlager
Det optimale forhold er, at teglstenene placeres på en overdækket lagerplads. Alternativt bør teglsten, som oplagres uden for overdækket lagerplads, som minimum sikres med en overdækning med presseninger eller lignede.

 

2. Byggepladsens stenlager
Uanset årstiden, bør byggepladsens stenlager være anlagt på et fast underlag. Paller med 80/112 stenhoveder kan synke ned i underlaget ved placering direkte på jord/grus, hvorved der kan opstå kapilarsugning fra underlaget til teglstenene.

De oplagrede paller bør som minimum afdækkes med en ventileret presenning, se forslag til udførelse nedenfor.

Ved større byggerier kan det anbefales at etablerede telte som stenlager, om vinteren opvarmede.

 

Fjernelse af plastfolie
Om plastfoliens top (øverste vandrette flade) fjernes, må ske ud fra en vurdering af, om teglstenene er opfugtet på leveringstidspunktet. Er dette ikke tilfældet, er det ikke en nødvendighed. Hvis plastfolien fjernes, skal pallen dækkes til, når den placeres på stillads, inden indmuring finder sted.

Man kan afgøre, om teglstenene er tørre ved at åbne en palle og foretage en vejning af forskellige teglsten og efterfølgende tørre dem og veje igen. Kondens under plastfolien kan give en indikation af, at der kan være forhøjet fugtindhold i teglstenene.

Opfugtningen af teglstenene skal holdes op mod den aktuelle teglstens totalvandoptagelse. Hvis teglstenens totale vandoptagelser kun er på 6-7 vægt %, skal der laves en afdækning med et udtørringspotentiale, selv om teglstenen kun er let opfugtet (1-3 vægt%). Som minimum bør følgende afdækning foretages på byggepladsen:

Metode 1 – afdækning af tørre teglsten

Figuren herunder viser stenlager med fald, afdækning af tørre teglsten.

Underlaget kan være plast-/stålkøreplader. Pladen virker som dampspærre/fugtspærre mod fugt fra undergrunden og sikrer, at pallerne ikke synker ned i underlaget. I denne situation er toppen af plastfolien ikke skåret af. Presenningen skal ventileres i begge ender.

Metode 2 – afdækning af opfugtede teglsten

Opfugtningen af teglstenene vurderes som anført ovenfor under "fjernelse af plastfolie"

Figuren herunder viser stenlager med fald, afdækning af opfugtet teglsten.

Presenningen skal ventileres i enderne.

Telte eller et overdækket stillads er også en mulig afdækning, som formentlig giver et større udtørringspotentiale end viste figur.

 

3. På byggepladsens stillads
Det anbefales at lave løbende afdækninger af teglstenspaller på stilladset. Så snart pallen er placeret på stilladset, hvorfra indmuringen foregår, fjernes plastfolien. Hvis alle sten ikke skal anvendes, fjernes plastfolien fra det antal lag, man forventer at bruge. Herved kan teglstenene transporteres sikkert til anden placering. 

Hvis plastfolien er intakt, og opbevaringsperioden på stilladset er natten over, vurderes der ikke umiddelbart behov for at foretage yderligere afdækning.

Hvis plastfoliens top er fjernet, eller plastfolien er beskadiget, bør teglstenene afdækkes. Dette kan eksempelvis gøres med en pallehætte (se billede), som trækkes ned over teglstene. På samme måde kan denne anvendes til afdækning ved arbejdets ophør.