Misfarvninger

Før der tages stilling til en eventuel rensning af murværket, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til misfarvningernes fremkomst.

Ved rensning bør der altid indledes med at udføre forsøg på et mindre område.

En vurdering af resultatet kan normalt først foretages, når murværket er tørt.

Misfarvninger kan skyldes..

  • at der under afsyring er kostet bindemiddelmateriale ud på stenene, fordi afsyringen er foretaget for tidligt efter opmuringen,
  • at der under regnpåvirkning i forbindelse med opførelsen er udvasket bindemiddelmateriale fra fugerne,
  • at vand fra betondæk er løbet ned ad murværket, og har afsat misfarvende materiale,
  • at mørtel og mursten indeholder større mængder af vandopløselige salte eller, at der udefra er tilført salt, f.eks. ved oplagring af salt eller ved anvendelse af salt til glatførebekæmpelse (Info. BYG-ERFA erfaringsblad 871218 "Saltudblomstringer på murværk"),
  • at der udefra er tilført misfarvende materiale til murværket.
  • at den færdige konstruktion er udformet således, at regnvand bliver fordelt uensartet på murværket, og således, at svævestøv fra vandrette eller skrå flader bliver afsat i bræmmer på murværket,
  • at der suges grundfugt op i murværket.
  • For pudset murværk, at der under udførelsen er opstået variationer i pudsens farve, se Farveforskelle på puds
  • at den færdige konstruktion er udformet således, at regnvand bliver fordelt uensartet på murværket, og således at svævestøv fra vandrette eller skrå flader bliver afsat i bræmmer,