Hærdnet mørtel - andre egenskaber

Holdbarhed
Indtil en standardiseret prøvningsmetode foreligger, skal mørtels egnethed i aggressivt, moderat og passivt miljø baseres på resultaterne af anerkendte laboratorieafprøvninger eller producentens erfaringer.
Blandt de faktorer, der indgår i den miljømæssige vurdering, hører også fugefærdiggørelsen.

 

Densitet (tør hærdnet mørtel)
Hvis densiteten deklareres, skal det interval, som den tørre hærdnede mørtels densitet vil ligge indenfor, deklareres. Når mørtel udtages fra et parti og afprøves i henhold til EN 1015-10, skal densiteten falde indenfor det deklarerede interval.
For letvægtsmørtler (Type L) skal densiteten være lig med eller mindre end 1300 kg/m3.

 

Vandoptagelse
Vandoptagelsen skal deklareres af producenten, hvis det er relevant for mørtlens anvendelse. Når mørtlen prøves i henhold tilEN 1015-18, må den målte vandoptagelse ikke være højere end den deklarerede.

 

Gennemtrængelighed for vanddamp
Mørtlens vanddamp permeabilitet skal deklareres af producenten, når det er relevant for mørtlens anvendelse. Deklaration kan ske med henvisning til tabelværdier fra EN 1745:2002, tabel A.12.

 

Varmeledningsevne
Når det er relevant for mørtlens anvendelse, skal producenten deklarere mørtlens varmeledningsevne. Dette kan ske med henvisning til EN 1745:2002, tabel A.12. Alternativt kan deklaration ske ved prøvning iht. EN 1745. Producenten skal oplyse, på hvilket grundlag deklarationen er foretaget (tabelværdi eller prøvning).