Regneark recepter

Nedenfor kan downloades et MS Excel regneark til beregning af blandingsforhold for KC-mørtler.
Ved at indtaste KC-mørtel type, cementtype samt kalkmørtlens vådrumvægt og vandindhold, fås blandingsforholdet mellem cement og kalkmørtel i kg til vægtudmåling og i liter til rumfangsudmåling.

Regneark til beregning af kalkcement vådmørtler