Eksempel

Nedenstående konstruktionen betragtes:


Følgende parametre fås fra tegningsmaterialet:

Geometri for væg:
Bredde:        7,8 m
Etagehøjde:  3,3 m
Tagvinkel:     25°
Hs:            4950 mm
t:                125 mm
C:              1040 mm

Laster:
P:                 74 kN
qeqv            0,21 kN/m2

Styrker:
fck:               6,0 MPa
E0k:            3200 MPa

Beregning
Fra grafen vedr. 15° og 30° hældning ses, at søjlehøjden bliver: 2650 mm
Pga. den excentriske belastning forøges værdien 5 %: 2783 mm
Reduktionsfaktoren ρ5: 2783/4950 = 0,56

Såfremt søjlen ønskes beregnet via ”murværksprojektering”, angives lodrette understøtninger med en afstand, der medfører en faktisk søjlehøjde på 2783 mm. Se her. Denne afstand er her iterativt bestemt til 5,61 m.

Den lodrette last er bestemt som 74 kN/ (4,95/3) = 44,80 kN/m
Øvrige parametre er naturligvis relateret til det aktuelle materiale.