Grafer søjlehøjde

Diagrammerne viser søjlelængder ved forskellig taghældning og bredde af gavl.
h er etagehøjden i stueplan, dvs. ved en almindelig gavltrekant er h=0