Søjlelængder for gavltrekanter

Moderne byggeri udføres ofte som loft til kip, hvor tagspærene understøttes af kipbjælke, der igen understøttes af gavlen. Denne belastningsform medfører en vis søjlevirkning i gavlen som ikke umiddelbart kan beregnes.

Gavltrekanter er her defineret som gavl-trekanter og -femkanter, dvs. hvor nedenstående etage er en del af den belastede flade uden vandrette understøtningslinier (de lodrette og skrå understøtningslinier forudsættes at understøtte gavlen med tilstrækkelig bæreevne).

Under punktet beregningsprocedure angives en enkel metode til bestemmelse af søjlelængde for disse typer af konstruktioner.