Dimensionering af efterspændte kombinationsvægge

Efterspændte kombinationsvægge dimensioneres i det store hele som lodret belastede vægfelter. Specielle forhold er beskrevet nedenstående.

Bemærk at vejledningen tager udgangspunkt i den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Lodret last
Variationen i den lodrette last er afhængig af bagvægstypen. I projektmaterialet foreskrives en opspændingskraft P (f.eks. 85 kN) og ved projekteringen regnes med nedenstående interval af P.

Kombinationsvæg bestående af formur af tegl og bagvæg af:

  • Tegl fra 0.80 x P til 1.10 x P
  • Porebeton fra 0.75 x P til 1.15 x P
  • Letklinkerbeton fra 0.70 x P til 1.10 x P

Excentricitet
Pga. udformningen af beslaget kan der regnes med en vis indspænding i toppen af vægfeltet. Det vil sige, at excentriciteten (e0) kan regnes at virke til gunst. Størrelsen på e0 må højst være 1/3 af vægtykkelsen og ikke større end 2 gange excentriciteten i vægfeltet.
F.eks. for en 108 mm væg kan e0 = -36 mm, når excentriciteten i vægfeltet er større end 18 mm.

Vægbredde
Bredden af den trykpåvirkede væg kan sættes til højden. Det vil sige, er der efterspændt pr. 8 m i et vægfelt med en højde på 2,80 m, regnes der med en trykpåvirket pille på 2,80 m x 2,80 m.

Placering af stang
Normalt placeres stangen i midten, således at for- og bagmur får samme efterspændingskraft. Konstruktionen kan eventuelt optimeres, såfremt stangen placeres forskudt fra midterplanen.

Belastningstidspunkt
Konstruktionen må normalt ikke efterspændes før 3 døgn efter opmuringen. For svage sten og mørtler kan en dimensionering af vederlaget ved opspændingstidspunktet være nødvendig. Informationer vedrørende styrkeudvikling af murværk kan ses her.