Dimensionering

Efterspændt murværk dimensioneres i det store hele som lodret belastede vægfelter.

Programmet murværksprojektering kan anvendes.
De særlige forhold vedr. dimensionering er beskrevet i efterstående dokumenter.

Eksempler på beregning kan downloades under menupunktet eksempler.

Bemærk at beregningseksemplerne er udført efter den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.