Stabiliserende murede vægge med huller

Bæreevnen for stabiliserende vægge uden huller kan f.eks. bestemmes ved hjælp af edb-programmet Murværksprojektering, mens bæreevnen for vægge med huller vanskeligt lader sig bestemme, medmindre der anvendes FEM-programmer. Dette er dog ikke praktisk muligt i normalt byggeri, hvorfor nedenstående tilnærmede, konservative model er udviklet.

Model
Kapaciteten (den vandrette bæreevne) af et vægfelt med huller (Khul ) kan findes som funktion af kapaciteten af et vægfelt uden huller (Kuden hul):

For lange vægfelter med kun ét hul kan Khul bestemmes som:    
    Khul                       = 0,8 Kudenhul
såfremt      
  H/L                    ≤  0,35 og

Heff/H · Leff/L         ≥  0,35

Udtrykket er gældende for vægfelter i murværk.

Udtrykket er gældende for vægfelter, hvor L ≥ H

Eksempel 1:
I et vægfelt med dimensionerne (H · L) = (3,0 m · 6,0 m) er placeret et vindue med dimensionerne (0,8 m · 1,2 m)
Bæreevnen for den vandrette last for et vægfelt uden huller er bestemt til: 26 kN
Bæreevnen for vægfeltet med huller (Khul) bestemmes til:

  Khul  = (3,0-0,8)/3,0 · (6,0-1,2)/6,0 · 26 kN = 15,3 kN

Eksempel 2:
I et vægfelt med dimensionerne (H · L) = (3,0 m · 9,0 m) er placeret et vindue med dimensionerne (1,2 m · 1,2 m)
Bæreevnen for den vandrette last for et vægfelt uden huller er bestemt til: 56 kN
Bæreevnen for vægfeltet med huller (Khul) bestemmes til:

  H/L  = 3/9
    = 0,33
    ≤ 0,35

  Heff/H · Leff/L = (3,0-1,2)/3,0 · (9,0-1,2)/9,0
    = 0,52
    ≥ 0,35

  Khul  = 0,8 · 56 kN = 44,8 kN