Vandskuring, filtsning og sækkeskuring

Udfaldskrav, begrænsninger m.v.
Vandskuring, filtsning og sækkeskuring kan anvendes i passivt og moderat miljø. Behandlingerne frarådes i aggressivt miljø, medmindre hyppig vedligeholdelse accepteres.
Vandskuret, filtset eller sækkeskuret murværk kræver løbende vedligeholdelse i større eller mindre omfang, afhængig af miljøbelastningen. Der kan eksempelvis forventes forøget vedligeholdelse, hvis murværket ligger udsat, eller hvis der mangler konstruktiv beskyttelse, f. eks i form af tagudhæng.

Ved vandskuring, filtsning og sækkeskuring sker det ofte, at mørtellaget bliver for tykt, hvilket medfører risiko for senere afskalninger. Det kan også ske, at der under bearbejdningen føres ekstra bindemiddel ud i pudslagets frie overflade, hvorved der kan opstå krakeleringsrevner.
Jo tyndere lag mørtel, der påføres murværket, jo længere levetid kan der forventes af overfladebehandlingen.

Afhængig af vejrlig og udtørring kan det være nødvendigt at beskytte/fugtigholde overfladebehandlingen i den første periode efter udførelsen (typisk 1-2 uger).