Arbejdsgang indvendigt

Pudslaget består af to lag: grovpuds og finpuds.

Grovpudslaget påføres direkte på underlaget med et trækbræt. Den efterfølgende bearbejdning er den samme, som er beskrevet i foregående afsnit om udvendig pudsning. I visse tilfælde kan det være nødvendigt først at påføre et lag udkast. Mørtelpumpe kan anvendes.

Finpudslaget må først påføres, når grovpudsen har tørret mellem 1 og 3 døgn. Hvis fladen er meget tør, skal der vandes inden finpudsningen påbegyndes. Laget trækkes på med stålbræt og bearbejdes med roterende bevægelser med filtsebrætter.
Tilslaget i finpudsmørtel skal have en kornstørrelse på i reglen 0-1 mm, men hvis der ønskes en meget glat overflade, må sandets korn ikke være større end 0,3 mm.

Pudsning med farvet mørtel
Ved brug af færdigt indfarvede mørtler til både grovpuds og tyndpuds henvises til fabrikantens vejledning.