Udførelse

Inden pudsearbejde påbegyndes, skal der forvandes.

På større vægflader kan det være nødvendigt at opsætte ledere, det vil sige lodrette mørtelbælter i den ønskede lagtykkelse med ca. 1,5 meters afstand. Når lederne er sat op og er tørre, pudses mellemrummene med samme mørtel som lederne.

På udvendigt murværk kan grovpuds opbygges af 2 eller 3 lag.
Indholdet af bindemiddel skal falde gradvist i lagene indefra og udefter. Grovpudsmørtel kan påføres, når underlaget er tilstrækkelig tørt.

Pudseskel skal planlægges, så de bliver færrest mulige, og bemandingen må tilpasses herefter. Arbejdet inddeles i naturligt afgrænsede felter ved f.eks. hjørner, tagnedløb, lodrette eller vandrette linier ved vinduesfalse m.m. I disse felter pudses murværket kontinuerligt vådt i vådt.
Afhængig af vejrlig og udtørring kan det være nødvendigt at beskytte/fugtigholde pudslaget i den første periode efter udførelsen (typisk 1-2 uger).

Udkast
Udkast har til formål at sikre god vedhæftning mellem grovpuds og underlag, derudover regulerer det sugningen, især fra stærkt sugende underlag som porebeton og letbrændt tegl og fra svagt eller ikke-sugende underlag som tæt beton. Til udkast anvendes grovkornet materiale med en kornstørrelse på 0-4 mm. 

Finpuds
Når grovpudslaget er tørt kan finpuds påføres. 
Det er vigtigt, at der mellem grovpudsning og finpudsning sker en udtørring af konstruktionerne. Hvis underlaget ikke er tilstrækkelig tørt, er der risiko for udvaskning af bindemiddel fra såvel grovpuds som finpuds, og der kan opstå hvide skjolder.

Slutpuds
Slutpuds kan udføres med en farvet mørtel. Farve bør vælges under stor hensyntagen til omgivelserne. Det anbefales at udføre farveprøver, der efter tørring kan vurderes. 
Det anvendte farvestof må ikke reagere med mørtlens bindemiddel, og det bør være uopløseligt i vand. Endvidere skal farvestoffet være lysægte, mat, kalk- og cementbestandigt (alkalifast) og må ikke indeholde vandopløselige salte.
Der må ikke anvendes jernvitriol som farvestof, da det virker retarderende på mørtlens hærdning.
Afhængig af vejrlig og udtørring kan det være nødvendigt at beskytte/fugtigholde pudslaget efter udførelsen (typisk 1-2 uger).

Pudsning med farvet mørtel
Ved brug af færdigt indfarvede mørtler til både grovpuds og tyndpuds henvises til fabrikantens vejledning.