Mørtel til overfladebehandling

Valg af mørteltype afhænger bl.a. af underlag, klima, mekanisk påvirkning og ønsket til den færdige overflades udseende. Ved valg af mørtel må det dog tages i betragtning, at en mørtel med et højt indhold af bindemiddel (eksempelvis cement) ikke altid er at foretrække. Det anbefales sædvanligvis  at bruge så velgraduerede delmaterialer som muligt, og at tilslagsmaterialet er så grovkornet som muligt. Udsættes en overflade for kraftig mekanisk påvirkning, bør der vælges en stærkere mørtels. Pudslagets styrke - svarende til indholdet af bindemiddel -  skal aftage udefter fra lag til lag, og styrken skal afpasses efter underlaget. Mørtlen må ikke indeholde tilsætningsstoffer som betonklæber eller lignende, der kan reducere vands mulighed for at fordampe fra murværket. Skal murværket eksempelvis kalkes, bør mørtlen indeholde så lidt cement som muligt af hensyn til kalklagets vedhæftning. Alternativt kan vælges en hydraulisk kalkmørtel.

Blandingsforhold
Forslag til blandingsforhold for mørtler til overfladebehandling findes her.Skemaet tager kun hensyn til miljømæssige påvirkninger. Fysiske påvirkninger kan betinge en stærkere mørtel end anført i oversigten. Blandingsforholdene er kun vejledende, og valget må derfor for hvert enkelt projekt afpasses efter lokale forhold, konstruktionens opbygning og placering af de materialer, der i øvrigt indgår. For mørtelskemaet gælder desuden, at materialeproducenternes anvisninger altid bør følges frem for skemaets forslag.