Historie - Udglattet skrabefuge

Fugen kendes fra 1000-tallet i kvaderstensmurværk. På den tid begyndte man at mure med natursten, enten kampesten eller tilhuggede kvadre (brudsten). Den overskydende mørtel, som blev presset ud mellem stenene, glattedes ud. Virkningen var, at naturstenen visse steder var synlig, andre steder overpudset. Da teglstenen kom til Danmark fra Italien i midten af 1100-tallet, fortsatte man med den velkendte fugetype.
Den udglattede skrabefuge passer godt til håndstrøgne sten. Denne fugetype fik en opblomstring i slutningen af 1960'erne. Man søgte det mere rustikke murværk med kraftige og groft udførte fuger som en reaktion mod det industrialiserede byggeri.