Beskrivelse - Udglattet skrabefuge

Den overskydende mørtel, som presses ud mellem murstenene i forbindelse med opmuring, glattes ud over stenene. Herefter afkostes muren. Fugen er hurtig og let at udføre.
Murværket fremstår som en sammenhængende, rustik flade uden reliefvirkning.