Beskrivelse - Tilbageliggende fuge

Overflødig mørtel skrabes bort, så stenene står med rene kanter. Ligge- og studsfuger trykkes ved glitning 3-10 mm tilbage for stenenes kant. Fugen er hurtig og let at udføre.
Fugen lader stenene træde meget klart frem. Afhængig af hvor langt tilbage fugen ligger, opnås en kraftig skyggevirkning på facaden.