Historie - hamborgfuge

Hamborgfugen kendes fra slutningen af 1700-tallet. Den kaldes også en fremspringende skarpkantet fuge.
Tidligere havde forskellen i de anvendte fugetyper bestået i dekorative variationer, men fællestrækket var, at fugen enten flugtede med murplanet eller trak sig lidt frem eller tilbage herfor. Hamborgfugen adskilte sig således markant fra de hidtidige fugetyper. Ved fremkomsten af cement i midten af 1800-tallet blev det muligt at blande en stærkere mørtel, og man kunne nu udføre fuger, der stak endnu mere ud fra murplanet end tidligere set.
Da fugen var vanskelig at udføre, opnåede de murersvende, der mestrede teknikken, ofte en særlig status. Arbejdet med fugen er tillige meget tidskrævende og dermed bekosteligt. Brugen af hamborgfuger ophørte i løbet af første halvdel af dette århundrede.