Beskrivelse - hamborgfuge

Fugens profil er trapezformet og stærkt fremspringende, idet både ligge- og studsfuge ligger 5-10 mm ud fra murplanet. Studsfugen har samme profil, men udføres efter liggefugen. I forbindelse med efterfugning formes og glittes fugen med specielle fugejern, hvorefter fugen renskæres. Glitningen giver en meget holdbar fuge.
Både opmuring og efterfugningen kræver stor omhyggelighed i udførelsen, fordi fugebredden ikke må variere særlig meget.
Hamborgfugen giver et markant murværk, der fremstår med en kraftig reliefvirkning. Afhængig af hvor fremspringende fugen er, opnås en tydelig skyggevirkning på facaden.