Variation - hamborgfuge

Fugen ses også udført med lodrette sider ind mod stenene (1-2 mm) og rundet forkant, hvis toppunkt ligger 5-10 mm ud fra murplanet. Den type kaldes en pibefuge. Studs- og liggefuger har samme profil, og sidstnævnte er den gennemgående. Til tider ridsede man tillige i rundingens toppunkt.