Beskrivelse - kelet fuge med dobbeltstaffer

Liggefugens under- og overkant samt en del af midten ligger 1-2 mm i lodret plan med murfladen. Den resterende del af fugen mellem midten og henholdsvis over- og underkant fremstår som to halvcirkler ud fra murplanet.
Studsfugen har samme profil, men laves efter liggefugen. Arbejdet udføres med et specielt profiljern, hvormed fugen glittes. Fugen er vanskelig og kræver meget omhyggelig udførelse. Murværket fremstår med en tydelig reliefvirkning, som fremhæver fugens markante profil.