Variation - kelet fuge

Fugen ses også trukket frem fra murplanet, hvilket fremhæver fugen og giver murværket en kraftigere reliefvirkning. Dette kaldes en ribbefuge. Af liggefugens under- og overkant ligger 1-2 mm i lodret plan med stenene, og det resterende fremstår som en halvcirkel ud fra murplanet. Studsfugen har samme profil, men laves efter liggefugen. Udføres med et specielt profiljern, hvormed fugen glittes. Til sidst renskæres fugen. Denne fugning er vanskelig og kræver meget omhyggelig udførelse. Murværket fremstår med en svag reliefvirkning.