Beskrivelse - rygfuge

Udføres som efterfugning ved, at fugen sættes ud med en flad fugeske, glittes og beskæres skråt indefter til begge sider i en vinkel på 30 grader, hvorved der dannes en skarp, lige ryg, hvis toppunkt er i plan med stenenes forside. Ligge- og studsfuge har samme profil, og liggefugens ryg er den gennemgående. Murstenenes kanter fremstår rene, da over- og underkant på liggefugen og studsfugen ligger 2 mm tilbage for facaden, hvilket fremhæver forbandtet og giver murværket en svag reliefvirkning.