Historie - midtridset fyldt fuge

Da man i 1000-tallet begyndte at mure med natursten, enten kampesten eller tilhuggede kvadre (brudsten), var det almindeligt at glatte den overskydende mørtel ud over stenene og efterfølgende kvaderridse mørtlen for at efterligne det mere regelmæssige kvadermurværk (kaldes også falske fuger).
Senere i 1500-tallet blev det almindeligt at idealisere murværket. Man ønskede at skjule de uensartede sten, mørtelstænk og de varierende fugebredder. Ved færdiggørelse af murværket ridsede man fugerne. Herefter blev hele murfladen kalket rød og efterfølgende blev fugerne trukket op med hvidt. På grund af ridsen i fugerne var der noget at styre efter. Resultatet blev, at murværket gav udseende af at være mere regelmæssigt, end det i virkeligheden var.