Variation - midtridset fyldt fuge

Kun liggefugerne midtridses, mens studsfugerne står som skrabefuge.